10.12.20051agratulacia

Organizovanie spoločných stretnutí všetkých zamestnancov v závere alebo na začiatku roka patrí k obľúbeným spestreniam pracovného života. Usporadúvanie takýchto koncoročných firemných posedení je tradičným prostriedkom, ktorým zamestnávatelia svojich zamestnancov nefinančne odmeňujú za odvedené celoročné výkony, poďakujú za celoročnú prácu a motivujú k podávaniu ešte lepších výsledkov.

Hlavným zmyslom firemných podujatí organizovaných na konci alebo začiatku roka však nie je len vyjadrenie vďaky za pracovné výkony a ocenenie pracovníkov, ale najmä budovanie tímového ducha a pocitu spolupatričnosti. Príjemná atmosféra prispieva k tomu, že kolegovia sa po celoročnom pracovnom nasadení nerozprávajú len o pracovných úlohách. Ďalší význam týchto podujatí je, že napríklad ľudia z rôznych oddelení alebo prevádzok, ktorí sa bežne iba míňajú na chodbách alebo sú v spojení len komunikačným systémom, dostanú príležitosť na budovanie bližších vzťahov, čo môže v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich spoluprácu.

Tradičné vianočné firemné stretnutia môžu mať aj netradičný program, ktorý večierku dodajú neopakovateľnú atmosféru, na ktorú budú všetci dlho spomínať.

Podobné stretnutia samozrejme organizuje aj naša firma.

Začiatkom decembra všetci zamestnanci obdržali od vedenia spoločnosti pozvánky na koncoročnú poradu, ktorá bola 10.12.2005.

Firemné stretnutie sa konalo v príjemnom prostredí DARA reštaurácie v Čadci. Po príchode zamestnancov do reštaurácie, konateľ spoločnosti predniesol krátky príhovor, privítal prítomných a predstavil nových kolegov, ktorí k nám v priebehu roka pribudli. Nasledovalo krátke zhrnutie uplynulého roka a predstavenie plánov do budúcnosti, ku ktorým sme mali možnosť otvorene sa vyjadriť prostredníctvom ankety.

Nasledovne konateľ odovzdal diplom a ocenenie pracovníkovi, ktorý dosiahol najlepšie výsledky v aktívnom predaji.

Po prípitku a chutnej večeri sme sa presunuli do BOWLING CENTRA, kde boli pre nás pripravené bowlingové dráhy a zábava mohla začať. Prejavil sa v nás súťaživý duch a raz znova sme si zmerali sily aj v ďalšej zaujímavej športovej disciplíne.

Veselá zábava a voľný program pokračovali až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Je isté, že vedenie firmy si dalo záležať na dôkladnej príprave a firemné stretnutie plnilo svoj účel. Strávili sme spolu príjemný večer, po ktorom máme k sebe zas o niečo bližšie.

Foto z koncoročnej porady

Názory a dojmy zúčastnených

„Dňa 10.12.05 som sa zúčastnil spolu s mojim kolegom na koncoročnej porade. Bol som milo prekvapený ako celý večer prebiehal, najskôr to bola večera, ktorá prekvapila všetkých, ale bola super aj keď niektorí sa stihli najesť ešte predtým, potom zhodnotenie celého roka a odovzdanie ceny za najlepšie výsledky predaja za rok 2005.

No večer ešte neskončil, práve začal a to Bowlingom a o zábavu bolo postarané. Niečo sa aj vypilo, takže atmosféra bola uvoľnená, niekomu sa darilo, niekomu nie, ale je to len hra.

Čo sa týka mňa, večer som strávil v dobrom a príjemnom kolektíve, zabudol som na bežné veci a starosti. Ďakujem vedeniu Petrovi Novákovi a ostatným za pekne strávený večer a prajem všetkým veľa úspechov v roku 2006 a aby sme stretli zas o rok.“

Vladimír K.

 

„10.12.05 som sa zúčastnil pracovnej porady. Táto bola moja štvrtá a jednoznačne bola najlepšia. Začala vyhodnotením pracovných výsledkov a odmenením najlepšej prevádzky za rok 2005. Pokračovalo sa fajn večerou a športovým zápolením. Po celý čas bola super nálada a skončili sme v skorých ranných hodinách. Odchádzal som veľmi spokojný a dobre naladený. Po úspešnom letnom dni to bol ďalší super deň. Ďakujem.“

Vladimír R.

 

„Táto akcia jednoznačne predčila moje očakávania. Keďže patrím medzi zamestnancov, ktorí tu už nejaký ten rok pracujú a tým pádom mám možnosť porovnávať s predchádzajúcimi akciami - musím uznať, že táto sa náramne vydarila. Jednak bolo skvelé jedlo, ale hlavne sa mi páčilo to, čo nasledovalo po ňom. Takéto akcie podporujem.“

Igorko D.

 

„Koncoročná porada sa jednoznačne vydarila. Celý večer prebiehal v pohodovej a uvoľnenej atmosfére. Nechýbala dobrá nálada, kopec srandy, otestovali sme si svoju zručnosť v bowlingu a hlavne sme sa dobre zabavili. Vedenie spoločnosti a kolegovia ma opäť príjemne prekvapili. A znova, aj teraz s odstupom času môžem len potvrdiť, že podobné stretnutia utužujú kolektív a je poznať ako sa tieto zážitky prenášajú do pracovného života. Nápad s bowlingom bol super a celkovo koncoročná porada bola perfektne pripravená. Ďakujem. “

Júlia K.

 

„Koncoročná porada ako aj ukončenie tohto roka sa mi veľmi páčilo. Ako nový zamestnanec, pracujúci vo firme len pár mesiacov som spoznala svojich nových vynikajúcich kolegov, myslím, že sa takto utužuje kolektív. Ďalšie takéto akcie len uvítam.“

Iveta H.

 

„Porada bola dobrá, atmosféra a priebeh plný zábavy a ešte k tomu moje pozoruhodné víťazstvá v bowlingu!“

Ivan M.

 

„Z môjho pohľadu nemôžem konštatovať nič iné ako „paráda“, pracovné posedenie v príjemnom prostredí, večera – good, následná už „viac uvoľnená“ zábava pri bowlingu – very good, a kolegovia, krorých som mal ako nový zamestnanec možnosť spoznať v inom než pracovnom prostredí:-) „

Pavol K.

 

„Úvod porady patril formálnejšej časti nášho stretnutia. So spolupracovníkmi som si zrekapituloval, čo sme spoločne v roku 2005 dokázali, vyhodnotil som dosiahnuté úspechy, ocenil najaktívnejšieho pracovníka v aktívnom predaji a pomenoval stanovené ciele pre nasledujúce obdobie, ktoré bude v duchu profesionality a ešte lepších výsledkov. Potom nasledovala malá anketa, kde sa mohli kolegovia svojimi podnetmi zapojiť do riešenia svojich každodenných pracovných úloh.

Potom nasledoval prípitok venovaný hlavne budúcnosti našej spoločnosti. Po večeri v peknom prostredí reštaurácie DARA v Čadci nasledovala voľnejšia časť programu v Bowling centre Čadca. Tu už vynikal svojim výkonom domáci borec Ivan Matejík, ktorý nedal hosťom šancu. V dvoch kolách obsadil prvé miesto a dokonca ako jediný tiež získal odmenu za rýchlostnú prémiu. Na päty mu ale stúpal – nie len v počte vypitých drinkoch – Vladimír Rapan, ktorý sa vrátil zo sústredenia v českých Tepliciach, aby si pomeral silu s domácim borcom. Jeho schopnosti zatiaľ nestačili a teda bude musieť ešte potrénovať na cvičisku v Tepliciach. Svojim výkonom prekvapila Julka Krkošková, ktorá skončila v druhom kole na druhom mieste. Porada sa zmenila v pohodové športové zápolenie a neskôr aj na rozjarenú zábavu. Podujatie, ktorého organizovaná časť mala skončiť o 21.00 sa nakoniec pre pretiahlo do tretej hodiny rannej nasledujúceho dňa.

Nakoľko som bol organizátorom uvedenej akcie, nebolo by dobré, keby som ju hodnotil inak ako na základe faktov. Toto prenechám ostatným.“

Peter Novák – konateľ spoločnosti.