Teambuilding:-)Teambuilding Všemina 9.-11. 12. 2007

V týchto dňoch sme sa zúčastnili s firmou Novatech na teambuildingu vo Všemíne, kde si nás naši nadriadeny nechali takýmto hravým spôsobom check-nuť:-)  My sme sa pri tom skutočne dobre zabavili a oni snáď zistili, čo potrebovali (alebo už hádam sami vedeli:-))