abcd0020119.-20.12.2009

Na záver roka sme sa stretli pri vianočnej kapustnici, trochu sa prevetrali v zimnej prirode, trochu poklábosili, trochu popili. Odskúšali si zdatnosť v jedení pikantných papričiech Naga Morich, ktoré obsadzujú prvenstvo na Scovillovej stupnici štipľavosti:-) Najzdatnejší bol najnovší kolega Michal. Druhý deň predpoludním sme si dali turnaj v stolnom tenise - kategórie boli veľmi zaujímavé:-) a rozišli sa v dobrej nálade domov.